Yabancılara Doğrudan Türk Vatandaşlığı Başvurusu için Gayrimenkul Değerlemesi Nedir?

Türkiye’de vatandaşlık hakkını çeşitli durumlarda kazanabilirsiniz. Bunlardan biri Yatırım Yaparak Doğrudan Kazanılan Vatandaşlık’tır. 19.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye’de en az 250.000 USD değerinde gayrimenkul satın alan, en az 500.000 USD yatırım yapan yabancılar doğrudan Türk Vatandaşı olmaya hak kazanacaklardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, satın alınan gayrimenkul / gayrimenkullerin minimum toplam değerinin 250.000 USD olduğunun teyidi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri’nce hazırlanmış “Gayrimenkul Değerleme Raporu” istemektedir. (Şirketimiz 12 Eylül 2003 tarihinden bu yana SPK’nın “Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi”nde yer almaktadır.)

ThumbThumb

Gayrimenkul satın almak suretiyle Türk Vatandaşlığı’na başvuru süreci nasıl işlemektedir?

En az toplam 400.000 USD üzerinde gayrimenkul /gayrimenkuller satın alınıp, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Türk Vatandaşlığı talebi işleme konulur. Başvuru, satın alınan gayrimenkul /gayrimenkullerin en az 400.000 USD olduğunu doğrulayan Gayrimenkul Değerleme Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Yapılan incelemelerden sonra Bakanlık, tapu kayıtlarına “üç yıl satılamaz şerhi tesisini” TKGM’nden (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) talep eder. Bakanlık başvuruyu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdikten sonra işlemlerde son aşamaya gelinir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu almak üzere NVİGM’ne (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) davet edilirsiniz.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gayrimenkul Değerleme Şirketi’nin sorumluluğu nedir?

 

Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değerinin 400.000 USD’nin üzerinde olup olmadığını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri doğrular. Bakanlık “üç yıl satılamaz şerhi tesisini” TKGM’den talep eder. Satın aldığınız gayrimenkul / gayrimenkullerin ödemesi banka havalesi ile mülk sahibine yapılmalıdır.

 

 Neden Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, minimum değerin 400.000 USD olduğunun doğruluğunu bilmek istemektedir. Bu nedenle gayrimenkul/gayrimenkullerin toplam değerlerinin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri’nce hazırlanmış “Gayrimenkul Değerleme Raporu” gerekmektedir.

Şirketimiz 12 Eylül 2003 tarihinden bu yana SPK’nın “Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi”nde yer almaktadır.

 

400.000 USD sınırına ulaşmak için birden fazla gayrimenkul alınabilir mi?

Toplam değeri en az 400.000 USD olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alınabilir. Fakat hepsi için aynı anda başvuru yapılmalıdır. Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) beyan edilen değerlerin toplamı 400.000 USD’nin üzerinde ise vatandaşlık başvurularını kabul eder.

 

USD ve TL kurları nasıl hesaplanır?

TKGM, taşınmazın USD cinsinden değerini, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru üzerinden hesaplar.

 

Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar nelerdir?

  1. Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.
  2. Taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması ve edinim için olumlu cevap alınması gerekmektedir. Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ölçüm çalışmaları biten 71ilimizde bu prosedür kaldırılmıştır.
  3. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
  4. Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.
  5. Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

 

Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi

1(TR): https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/2020-12/islem_rehberi-turkce_1.pdf

2(EN): https://www.tkgm.gov.tr/yabancii-db/turk-vatandasligi-kanununun-uygulanmasina-iliskin-yonetmelik-hakkinda-kilavuz-ingilizce

 

Taşınmaz Hukukunda Yabancılara İlişkin Mevzuat

https://www.tkgm.gov.tr/yabancii-db/tasinmaz-hukukunda-yabancilara-iliskin-mevzuat

 

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180919.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-20.pdf