KALİTE YÖNETİMİ

Şirketimiz bünyesinde, 01 Kasım 2006 tarihli 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmenlik kapsamında yapılacak değerleme faaliyeti ve değerleme raporları ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde verilecek Kalite Güvence Sistemi kurulmuştur.

Kalite Güvence Sistemi’nin gözden geçirilmesinde, mesleki gereklilikler, mesleki yeterlilik, görev dağılımı, yönlendirme, görüş alma, görev kabulü ve devamlılık, izleme ilkelerine uyum düzeyi dikkate alınır.

Şirketimizce mevzuata, etik kurallara, standartlara tam uyumlu olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını tam, doğru, kaliteli ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacak, tüm işletme organizasyonunun aynı amaca hizmet etmesini yönlendirecek, üretilen hizmetlerin kalitesi konusunda yeterli güveni sağlayacak proses ve prosedürler bütünü olan Kalite Güvence Sistemi yılda bir kez gözden geçirilmektedir.

ThumbThumb