Uluslararası Değerleme Standartları (UDES – IVS Internatıonal Valuation Standards)

Şirketimiz, talep edildiği durumlarda Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Standartları’na (UDES-IVS) uygun olarak raporlama yapmaktadır.

Uluslararası Değerleme Standartları, TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) ve TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği) nezdinde kurulan “Standartlar Komiteleri”nce, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standarts Council, IVSC) tarafından yayımlanan uluslararası değerleme standartları esas alınmak suretiyle oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-62.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde, TDUB ve TSPB tarafından yayınlanan “Uluslararası Değerleme Standartları”na sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme işlemlerinde, Uluslararası Değerleme Standartlarına uyulması zorunludur.

ThumbThumb

Uluslararası Değerleme Standartlarının Amacı ve Kapsamı:

Uluslararası Değerleme Standartlarının geliştirilmesi üç temel amaç için yapılmaktadır.

Bunlar; Sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak, mülkiyetin devri işlemleri ile ilgili olarak alınan kredilerin ve ipotek karşılığı verilen kredilerin teminat altına alınması için yapılan değerlemelerin güvenilirliği ile finansal bilgilendirme raporlarının şeffaflığını sağlamak, hukuk davalarını ve vergi sorunlarını çözüme kavuşturarak uluslararası mülk piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak,
Dünyadaki değerleme uzmanları için yol gösterici olarak çalışmak, böylece onların uluslararası mülk piyasalarının güvenilir bir değerlemeye olan taleplerini karşılar duruma gelmelerini sağlamak, küresel alandaki iş dünyasının finansal bilgilendirme raporları konusundaki istemlerini karşılamak ve Yeni kurulan ve sanayileşmeye yeni başlamış ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerleme standartları ve finansal bilgilendirme raporları sağlamak şeklindedir.

Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Standartları’nı görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ.