Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” şartlarını yerine getirmek suretiyle 12 Eylül 2003 tarihinden bu yana SPK’nın “Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi”nde yer almaktadır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğine uygun şekilde kurularak Kurul listesine alınan şahıs sermayeli ilk şirkettir.

Şirketimize Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yetki verildiğine dair yazı:

12 Eylül 2003 tarihinden bu yana Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi”nde yer almaktadır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğine uygun şekilde kurularak Kurul listesine alınan şahıs sermayeli ilk şirkettir.

ThumbThumb