Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” şartlarını yerine getirmek suretiyle 12 Eylül 2003 tarihinden bu yana SPK’nın “Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi”nde yer almaktadır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğine uygun şekilde kurularak Kurul listesine alınan şahıs sermayeli ilk şirkettir.

Kalite Güvence Sistemi’nin gözden geçirilmesinde, mesleki gereklilikler, mesleki yeterlilik, görev dağılımı, yönlendirme, görüş alma, görev kabulü ve devamlılık, izleme ilkelerine uyum düzeyi dikkate alınır.

Şirketimizce mevzuata, etik kurallara, standartlara tam uyumlu olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını tam, doğru, kaliteli ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacak, tüm işletme organizasyonunun aynı amaca hizmet etmesini yönlendirecek, üretilen hizmetlerin kalitesi konusunda yeterli güveni sağlayacak proses ve prosedürler bütünü olan Kalite Güvence Sistemi yılda bir kez gözden geçirilmektedir.

ThumbThumb

Şirketimize Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Yetkilendirmesi

Şirketimiz, 08 Mart 2010 tarihi itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından bankalar için “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

SPK Belgesi

BDDK Belgesi