Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Değerleme Kuruluşları, bu Yönetmelik kapsamındaki değerleme faaliyetlerinden doğabilecek zararların tazmini amacıyla, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca genel şartları Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

ThumbThumb